پاسخ: نرم افزار HPE StorOpen LTFS برای دانلود در دسترس نیست

من نمی توانم این پیوندها را نیز به کار ببرم – خطاهای مختلف از پورتال و غیره.

نمی‌دانم که آیا ممکن است کسی به اندازه کافی مهربان باشد که در یک سایت شخص ثالث یا چیزی پایدارتر آپلود کند؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/storeever-tape-storage/hpe-storopen-ltfs-software-is-unavailable-for-download/m-p/7187636#M57531