پاسخ: نصب جدید دبیان روی DL580 G9 بوت نمی شود

متشکرم. آنچه را که در آنجا پیشنهاد می شود امتحان خواهم کرد.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/new-debian-installation-unable-to-boot-on-dl580-g9/m-p/7186145#M181233