پاسخ: نصب ویندوز 2019 روی DL360G10+ (کنترلر Raid MR416) امکان پذیر نیست

آیا به روز رسانی یا ایده ای سومان؟

پیشاپیش ممنون
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/unable-to-install-windows-2019-on-dl360g10-mr416-raid-controller/m-p/7192074#M182271