پاسخ: نصب 2016 روی DL360e Gen 8 – Raid به عنوان درایو برای نصب سیستم عامل نشان داده نمی شود

از کمک شما متشکریم، امروز این سرور را مرتب کرد و سیستم عامل را دوباره روشن کرد.
منبع: https://community.hpe.com/t5/operating-system-microsoft/install-2016-on-a-dl360e-gen-8-raid-not-showing-as-drive-to/m-p/7191778#M14778