پاسخ: نظارت بر دما برای HP Apollo 4200

سلام،

می توانید با استفاده از Redfish REST API نظارت کنید.

1) اجرای GET – IP>/redfish/v1/Chassis/1/

در پاسخ روی لینک کلیک کنید( “@odata.id”:“/redfish/v1/Chassis/1/”

2) IP درخواست GET>/redfish/v1/Chassis/1/ را اجرا کنید

روی لینک موجود در پاسخ کلیک کنید (  “@odata.id”:“/redfish/v1/Chassis/1/Thermal/”)

3) درخواست GET را اجرا کنید IP>/redfish/v1/Chassis/1/Thermal/

توجه: برای دریافت مقدار X-Auth-token یک درخواست POST را اجرا کنید IP>/redfish/v1/SessionService/Sessions

{
    “نام کاربری”:“نام کاربری”،
    “کلمه عبور”:“نمونه رمز عبور”
}منبع: https://community.hpe.com/t5/apollo/temperature-monitoring-for-hp-apollo-4200/m-p/7181589#M2793