پاسخ: نمی توان ضمانت ها را به حساب پشتیبانی من پیوند داد

سلام ،


متاسفم که می شنوم هنگام پیوند دادن با مشکل مواجه هستید ضمانتنامه.اگر همچنان با مشکل مواجه هستید، لطفاً از لینک زیر برای گزارش آن استفاده کنید و تیم مربوطه با شما تماس خواهد گرفت. 
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/unable-to-link-warranties-to-my-support-account/m-p/7177096#M17603