پاسخ: نمی توان فریمور را دانلود کرد

حتی در کتابخانه HPE و ابزار نوار من مشکلاتی دارم.

وقتی می‌خواهم فایل را از وب دریافت کنم، پیغام «دانلود سفت‌افزار انجام نشد». لطفا رمز معتبر را وارد کنید.`

به هر حال، این Ultrium 30750 در یک کیس SAS عمومی است.
منبع: https://community.hpe.com/t5/storeever-tape-storage/can-t-download-firmware/m-p/7188965#M57561