پاسخ: نمی توان یک VM حذف شده را از سادگی نسخه پشتیبان بازیابی کرد

سلام @EduRuizBlas،


ممنون که برای ما نوشتیداز آنجایی که شما در یک موضوع قدیمی ارسال کرده اید و هنوز پاسخی دریافت نشده است، توصیه می کنم با استفاده از دکمه ایجاد “بحث جدید” یک موضوع جدید ایجاد کنید تا کارشناسان بتوانند بیشتر به شما کمک کنند.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-simplivity/icannot-restore-a-deleted-vm-from-backup-simplivity/m-p/7188368#M4085