پاسخ: نمی توان SSH را روی هر یک از کنترلرها انجام داد "خطای شبکه: نرم افزار باعث قطع اتصال شد

هنوز پاسخی از بلیط من برای خرید پشتیبانی دریافت نشده است. اگر این مدت طول بکشد، دیگر مطمئن نیستید که آیا ارزش خرید آن را دارد یا خیر.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-simplivity/can-t-ssh-onto-either-controller-quot-network-error-software/m-p/7179049#M3736