پاسخ: هارد دیسک جدید من در Proliant DL20 Gen 9 خوانده نمی شود

آیا تنظیمات RAID تأثیری بر عدم پذیرش hdd جدید دارد؟، زیرا من hdd جدید را در رایانه شخصی که می خواند امتحان کردم
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/my-new-hdd-is-not-read-in-proliant-dl20-gen-9/m-p/7192379#M182332