پاسخ: هشدار در سیم کارت HPE ایجاد نمی شود

سلام،

لطفاً نسخه سیم کارتی را که استفاده می‌کنید یا از آن استفاده می‌کنید، ذکر کنید.

در اینجا برخی از راهنمای کاربر که ممکن است کمک کند.

متشکرم!
من با HPE کار می کنم اما نظراتی که در اینجا بیان می شود من هستند.
پشتیبانی اخیر منتشر شده
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/alert-not-generating-on-hpe-sim/m-p/7183682#M18172