پاسخ: هنگام استفاده از RDP نمی توانید به پورت ilo دسترسی پیدا کنید؟

من یک کابل متقاطع را امتحان می کنم و به شما اطلاع می دهم، به احتمال زیاد چیزی شبیه به آن ساده است.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/unable-to-access-ilo-port-when-using-rdp/m-p/7182082#M180494