پاسخ: هنگام پیکربندی VC، سوئیچ FC ویژگی NPIV به درستی کار نمی کند

سلام @savchenkoms

من می دانم که این یک پست قدیمی است، اما من با مشکل مشابهی روبرو هستم و کنجکاو بودم که آیا شما برای حل آن اقدام کنید.

به سلامتی.

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/bladesystem-general/not-properly-work-npiv-feature-fc-switch-when-configure-vc/m-p/7192757#M34054