پاسخ: واردات ماژول PS HPEOneView 6.60 ناموفق بود

کریس

وای. پس از نصب PS 7.x، ایمپورت ماژول OneView در 1 ثانیه انجام شد، بدون خطایی. عالی به نظر می رسد. حیف که من جایی ندیدم که PS 7.x مورد نیاز باشد. حتما نادیده گرفته ام

با تشکر فراوان برای کمک سریع شما. بسیار قدردانی می شود.

مارک
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/import-of-ps-module-hpeoneview-6-60-fails/m-p/7190946#M8238