پاسخ: وصله‌های فوریه Win 2022 باعث می‌شود ویندوز بوت نشود – بدون راه‌حل از VMWare – KB9094

روز بخیر زرشکی1،

در حال حاضر ما یک بسته سفارشی SimpliVity ESXi 7.0 U3k نداریم. آخرین بسته سفارشی SimpliVity U3i است. می توانید پچ VMware U3k را با استفاده از دستور esxcli اعمال کنید.

به سلامتی!
/کیپ
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-simplivity/win-2022-february-patches-can-make-windows-not-boot-no-solution/m-p/7185832#M4024