پاسخ: پرسش: خرابی دستگاه محفظه داخلی در HP ProLiant ML310e Gen8 v2

با درود!

در زیر نتیجه CRU verify on my server…فقط تفاوتی از مثال شما وجود دارد “HP” به “HPE” درست است؟

~ # vmware نسخه -l
به روز رسانی VMware ESXi 5.5.0 3
~ # لیست vib نرم افزار esxcli | grep cru
hpe-cru 5.5.8.8-1OEM.550.0.0.1198610 HPE PartnerSupported 2018-12-03
~ # لیست ماژول سیستم esxcli | grep cru
hpcru true true
~ #
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-netservers/internal-storage-enclosure-device-failure-on-hp-proliant-ml310e/m-p/7176102#M22956