پاسخ: پرس و جو: ایجاد مقصد تله SNMP v3 با استفاده از اعتبارنامه های OneView ورود به سیستم

مطمئن نیستید چرا آن پیشنهاد را ارسال کردید؟ من فقط به این نکته اشاره کردم که این مشکل را حل کردم و راه حل آن در انجمن دیگری قرار گرفت. فکر کردم ممکن است برای افراد حاضر در این انجمن جالب باشد.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/create-snmp-v3-trap-destination-using-oneview-single-sign-on/m-p/7179619#M7754