پاسخ: پرس و جو: حذف C7000 محفظه، اما حفظ پروفایل سرور؟

اگر بخواهید یک سرور BL منفرد را به دستگاه HPE OneView اضافه کنید، این فرآیند با شکست مواجه می‌شود که سرور بخشی از یک محفظه کلاس c است که باید به جای آن اضافه شود.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/removing-c7000-enclosure-but-keeping-server-profiles/m-p/7181072#M7845