پاسخ: پرس و جو: عدم تطابق حالت امن FIPS – سیستم عامل درایو بارگیری شده روی یک یا چند درایو انجام می شود

خوان – من برای شما یک پیام خصوصی فرستادم – باید بتوانم به شما کمک کنم تا سیستم عامل درست را دریافت کنید.
منبع: https://community.hpe.com/t5/storeever-tape-storage/fips-secure-mode-mismatch-the-drive-firmware-loaded-on-one-or/m-p/7186191#M57501