پاسخ: پرس و جو: HPE Microserver gen10 plus v2 – DOA؟

سلام لیلبرور

از آنجایی که CMOS را پاک کرده اید، سرور را به تنظیمات کارخانه بازنشانی کرده اید، و بدون کارت شخص ثالث، سرور هنوز راه اندازی نمی شود، توصیه می شود با پشتیبانی HPE برای کمک بیشتر با ایجاد یک مورد. لطفاً تمام مراحل انجام شده و نتیجه هر مرحله را مستند کنید تا مهندس پشتیبانی HPE بتواند مشکل را شناسایی کند.

با احترام،
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/hpe-microserver-gen10-plus-v2-doa/m-p/7189133#M181702