پاسخ: پرس و جو: HPE OneView 6.6 ماژول HP VC 16Gb 24-Port FC TAA را مدیریت نمی کند


LI = اتصال منطقی

با این حال، اگر ماژول NA را نشان دهد، چیزی در حال انجام است که OneView را حداقل از فهرست‌بندی ماژول جلوگیری می‌کند. لطفاً یک مورد پشتیبانی را در اینجا باز کنید زیرا این انجمن ها واقعاً برای دریافت پشتیبانی فنی نیستند.


منبع: https://community.hpe.com/t5/HPE-OneView/HPE-OneView-6-6-not-managing-HP-VC-16Gb-24-Port-FC-TAA-Module/m-p/7170947#M7386