پاسخ: پرس و جو: MSA 2060 با راه اندازی کلاستر ویندوز کار نمی کند

خوشه بندی ویندوز باید توسط فروشندگان سیستم عامل مدیریت شود
منبع: https://community.hpe.com/t5/msa-storage/msa-2060-with-windows-cluster-setup-not-working/m-p/7185480#M16379