پاسخ: پشتیبان گیری Simplivity نمی تواند اجرا شود

@sarwoedi


سلام سرو ایدی


عالی!


خوشحالیم که می دانیم مشکل حل شده است و از اینکه ما را به روز می کنید سپاسگزاریم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-simplivity/simplivity-backup-can-not-run/m-p/7180139#M3777