پاسخ: پورت 1 HPE547FLR متصل نیستاکنون کار می کند.
مشکل این بود که port2 روی ETH و port1 روی IPoIB بود.
WinOF2 و WinMFT را از Nvidia دانلود کردم، درایورهای Mellanox را نصب کردم و پورت ها را از طریق mlxconfig به ETH تغییر دادم.
حالا کار میکند.
با تشکر برای کمک.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/hpe547flr-port1-not-connected/m-p/7199450#M183886