پاسخ: پیکربندی ترکیب حافظه سادهسلام @joosungkim،


اگر توانستید مشکل را حل کنید به ما اطلاع دهید.


اگر سؤال دیگری ندارید و از پاسخ راضی هستید، لطفاً موضوع را به عنوان حل شده علامت بزنید تا برای همه اعضای انجمن مفید باشد.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-simplivity/simplivity-memory-mix-configure/m-p/7199383#M4397