پاسخ: پیکربندی حافظه HP Proliant DL380 Gen 10

جزئیات حافظه فیزیکی باید به شما ایده بدهد که کدام اسلات DIMM مشکل دارد. آیا می توانید یک اسکرین شات از صفحه مذکور و همچنین ورودی های IML مربوطه ارسال کنید؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/hp-proliant-dl380-gen-10-memory-configuration/m-p/7175108#M179322