پاسخ: پیکربندی HP2920 از یک مودم کابلی با IP Static برای انجام DHCP

سلام @videot


از شنیدن در باره این موضوع متاسفم. پیشنهاد می‌کنیم کوکی‌ها/کش‌های مرورگر را پاک کنید یا با مرورگر دیگری بررسی کنید و ببینید آیا این کمک می‌کند.
منبع: https://community.hpe.com/t5/other-hpe-product-questions/configure-hp2920-from-a-cable-modem-with-a-static-ip-to-do-dhcp/m-p/7186102#M5947