پاسخ: چه زمانی EOSL of Synergy 480 Gen

سلام،

EoSL یا EoL هنوز برای سرورهای Synergy در دسترس نیست.

برای پایان پشتیبانی / عمر، لطفاً به آدرس مراجعه کنید پشتیبانی HPE پورتال.

متشکرم!
من با HPE کار می کنم اما نظراتی که در اینجا بیان می شود من هستند.
پشتیبانی اخیر منتشر شده
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-synergy/when-is-eosl-of-synergy-480-gen/m-p/7177768#M1155