پاسخ: چگونه می توان ProLiant ProLiant DL360e Gen8 را به طور خودکار روشن کرد؟

از صفحه ابزارهای سیستم، پیکربندی سیستم > پیکربندی BIOS/Platform (RBSU) > در دسترس بودن سرور > روشن کردن خودکار را انتخاب کنید و Enter را فشار دهید.
یک تنظیم را انتخاب کنید و Enter را فشار دهید.
همیشه روشن – سیستم به طور خودکار به حالت روشن باز می گردد.
همیشه خاموش – سیستم به طور خودکار به حالت خاموش بر می گردد.
Restore Last Power State – سیستم به طور خودکار به حالت خاموش قبلی خود برمی گردد.
F10 را فشار دهید.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/how-can-turn-proliant-proliant-dl360e-gen8-on-automatically/m-p/7178686#M179918