پاسخ: کل کنترلر را آفلاین کنید

من می توانم این کار را در هنگام بوت انجام دهم، اما نمی توانم این کار را در حالی که RHEL در حال اجرا است انجام دهم. من سعی کردم آداپتور را ببندم یا باز کنم اما هیچ تاثیری نداشت. من نگران RHEL نیستم، بدون هیچ مشکلی از دست دادن یک جلد را کنترل می کند، IML/ILO است که وحشت زده می شود.

من متعجبم که هیچ راه واضحی برای داشتن فضای ذخیره‌سازی آفلاین وجود ندارد، اما انصافاً این اولین باری است که آرایه‌های درایو دارم که در صورت عدم استفاده خاموش می‌شوند.

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/take-the-entire-controller-offline/m-p/7178664#M179913