پاسخ: گره تعمیر 3par 8400

سلام pogreb33،

گره های HPE 3PAR به صورت خوشه یا جفت گره پیکربندی می شوند.

برای به روز رسانی سیستم عامل در یک گره جایگزین شده در یک سیستم ذخیره سازی HPE 3PAR 8400، می توانید مراحل زیر را دنبال کنید:

1. اطمینان حاصل کنید که گره جایگزین به درستی نصب شده و به سیستم ذخیره سازی متصل شده است.
2. با استفاده از SSH یا کنسول سریال به گره متصل شوید.
3. دستور “admithw” را برای پیوستن گره به خوشه اجرا کنید.
4. Node راه اندازی مجدد می شود و به کلاستر می پیوندد و با گره دیگری در خوشه همگام می شود و نیازی به ارتقاء دستی برای گره جایگزین ندارد.


امیدوارم این کمک کند.

با احترام،
ساتیش




منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/3par-8400-repair-node/m-p/7192095#M8725