پاسخ: گروه‌های کپی XP8 و گروه دستگاه در مقابل SRM/SRA

سلام ،

ممکن است این سند برای شما مفید باشد –https://www.hpe.com/psnow/doc/a00095925en_us

و همچنین راهنمای سازگاری vmware –https://www.vmware.com/resources/compatibility/detail.php?deviceCategory=sra&productid=50559&vcl=true

با احترام،
سرینیواس بات

اگر فکر می کنید مفید بود لطفاً روی آن کلیک کنیدآفرین!انگشت شست زیر!
توجه داشته باشید: تمام نظرات من متعلق به خودم است و هیچ نمایندگی رسمی از HPE نیست.
منبع: https://community.hpe.com/t5/xp-storage/xp8-copy-groups-and-device-group-versus-srm-sra/m-p/7176546#M1545