پاسخ: گزینه های مبدل NVMe به SAS3؟سلام چارلزلو،
بهتر است با NvME بروید. لطفا به این مراجعه کنید سند شماره صفحه 84.
با احترام،
shiva_JR
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/nvme-to-sas3-converter-options/m-p/7199321#M183866