پاسخ: یو پی اس R5000 نشان می دهد "ناشناخته" در رابط وب

@Gregg_ITX

ببینید آیا می توانید اطلاعات بیشتری در اینجا پیدا کنید:
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/r5000-ups-shows-quot-unknown-quot-in-web-interface/m-p/7188414#M18585