پاسخ: یک سند خاص را پیدا کنید

سلام کریس،

در اینجا URL برای راهنمای بهترین شیوه ها برای HPE Primera است.

آدرس اینترنتی:https://support.hpe.com/connect/s/search?language=en_US#t=All&sort=relevancy&numberOfResults=25

برای سوالات بیشتر لطفا برگردید.


با احترام،
ساتیش
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-primera-storage/find-a-specific-document/m-p/7184491#M385