پاسخ: 2062 LUN ID در نقشه برداری حجم

سلام،


 


در حال حاضر، هیچ گزینه ای برای تعیین LUN ID در حین نگاشت حجم در ابتدا از طریق رابط SMU در MSA 2062 وجود ندارد. همانطور که اشاره کردید CLI این گزینه را ارائه می دهد.
منبع: https://community.hpe.com/t5/msa-storage/2062-lun-id-on-volume-mapping/m-p/7177472#M15981