پاسخ: 3PAR نمی تواند اطلاعات را به روز کندسلام ،

من یک سرنخ کوچک در این مورد دریافت کردم. من فکر می‌کنم این باید به دلیل ناتوانی مخزن دائمی (PR) در خواندن پارامترهای سیستم باشد. لطفاً خروجی فرمان را برای ‘ به اشتراک بگذاریدShowys -param‘؟

با احترام،
سرینیواس بات

اگر فکر می کنید مفید بود لطفاً روی آن کلیک کنیدآفرین!انگشت شست زیر!
توجه داشته باشید: تمام نظرات من متعلق به خودم است و نمایندگی رسمی شرکت نیست.
منبع: https://community.hpe.com/t5/HPE-3PAR-StoreServ-Storage/3PAR-Can-t-update-informations/m-p/7173360#M7934