پاسخ: 3PAR 8200 به عنوان درایو دیسک با سرور متصل شوید

سلام Sbhat09

از پشتیبانی صمیمانه شما ممنونم. شاید نتونم مشکلم رو توضیح بدمدقیقاً، در واقع من نمی توانم به فضای ذخیره سازی به عنوان درایو از سرور hpe360 خود دسترسی پیدا کنم. میشه لطفا در این مورد به من کمک کنید
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/3par-8200-connect-with-server-as-a-disk-drive/m-p/7176382#M8053