پاسخ: AMS در ILO موجود نیست

 

من این را برای هرکس دیگری که این مشکل را دارد حل کرده ام:

در Gen 9 – مطمئن شوید که هر دو سرویس amsd-helpr تحت ESX اجرا می شوند

در Gen 10 مطمئن شوید که همه 4 سرویس amsd تحت ESX اجرا می شوند

راه اندازی مجدد ILO

در Gen 10 ما تأیید کردیم که سرویس‌ها در حال اجرا هستند و متوجه شدیم که یک راه‌اندازی مجدد ILO لازم است، این کار می‌تواند مستقل از میزبان انجام شود و هیچ از دست دادن سرویس رخ نمی‌دهد.

سرویس Gen 9 تازه شروع شده است، فکر نمی‌کنم اینها از amsd استفاده کنند، فقط amsd-helpr
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/ams-not-available-in-ilo/m-p/7181702#M180402