پاسخ: Betreff: HP-Proliant-DL380p-Gen8 و آسیب آداپتور HPE Ethernet 1Gb 4-port 331FLR

ممنون سبابین

آرزو می کنم روز خوبی داشته باشید

لطفاً بفرمایید این چگونه بر خرابی کامل آداپتور تأثیر می گذارد؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/ProLiant-Servers-ML-DL-SL/HP-Proliant-DL380p-Gen8-and-the-HPE-Ethernet-1Gb-4-port-331FLR/m-p/7172411#M178750