پاسخ: dl180 g9 خطا داردسلام،


 


لطفا توصیه های مشتری را دنبال کنید.


  


اگر فکر می کنید این مفید بود، لطفاً روی KUDOS کلیک کنید! انگشت شست زیر و راه حل را بپذیرید


با احترام،


 
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/dl180-g9-power-on-fault/m-p/7180927#M180313