پاسخ: EVA4400 — خرابی عیب یابی نرم پس از قطع برق برنامه ریزی نشده

ما این مشکل را در گذشته با جایگزین کردن دیم های کش در کنترلر با دیم های کش مطابقت حل کرده ایم. PN 466263-001. به خاطر داشته باشید که چندین OEM برای این یدکی وجود دارد و باید مطابقت داشته باشند. 2 در هر کنترلر، آنها را با هر دو کنترلر مطابقت دهید تا بهترین تجربه را داشته باشید.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-eva-storage/eva4400-soft-diagnostic-failure-after-unplanned-power-outage/m-p/7177044#M69085