پاسخ: FRU نتوانسته است FRU جایگزین شود

سلام

من لینک ویدیوی مشترک را در بالا بازی کردم اما متاسفم عزیزم هنوز به درستی نمی توانم کمک دیگری داشته باشید لطفا.
منبع: https://community.hpe.com/t5/msa-storage/fru-has-failed-fru-to-be-replaced/m-p/7180747#M16191