پاسخ: Gen10 – iSUT – ESXi – SUM

@TVVJ من قبلاً به نسخه 4.0.0 این راهنما نگاه کردم. نمی دانستم نسخه جدیدتری وجود دارد …. اما مستندات … بیایید بگوییم “به همان اندازه مفید است که یافتن نسخه صحیح دشوار است” … (inho).




منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/gen10-isut-esxi-sum/m-p/7186541#M181292