پاسخ: HP AMS روی ProLiant MicroServer Gen8 با ESX 6.7 نصب نشد

سلام جاستین ووبو،

1. سعی کنید در حالت تعمیر و نگهداری نصب کنید.
2. همانطور که در پشتیبانی از سیستم عامل VMwareبرای HPE Microserver Gen8، Esxi 6.5 U3 پشتیبانی می شود اما Esxi 6.7 پشتیبانی نمی شود.
همانطور که اشاره کردید، شما Esxi 6.7 را نصب کرده اید که ممکن است نصب AMS را متوقف کند.

با احترام،
شیوا_جی آر
اگر پست من جواب داد لطفاً به عنوان “راه حل پذیرفته شده” علامت بزنید.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/failed-to-install-hp-ams-on-proliant-microserver-gen8-with-esx-6/m-p/7189357#M181732