پاسخ: HP MSA 2050 Remove Disk Groups@JonPaul با تشکر از پاسخ.

ما یک جلسه با پشتیبانی داشتیم، و در حالی که دیسک‌ها می‌توانستند توسط پشتیبانی قرنطینه شوند، گروه‌های دیسک را نمی‌توان حذف کرد (چیزی مربوط به اینکه آنها بخشی از یک استخر مجازی هستند)

کیس به پشتیبانی خط دوم فرستاده شد و لاگ ارائه شد، اما مشخص شد که دستگاه از پشتیبانی خارج شده است، بنابراین در حال حاضر بسته شده است در حالی که منتظر نقل قول برای Time&Materials هستم.

من نگرانی‌های مربوط به از دست دادن داده‌ها را درک می‌کنم، اما مطمئناً با اخطارهای مناسبی که باید متوجه مشتری باشد، نه فروشنده برای نگهبانی؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/msa-storage/hp-msa-2050-remove-disk-groups/m-p/7199498#M16953