پاسخ: HP Proliant DL360G10 بوت نمی شود

 


من تمام مراحلی را که ذکر کردید انجام دادم، از جمله آخرین پرورس و هر دو منبع تغذیه را یکی یکی در هر دو سوکت تست کردم


و من خطا هنوز با خطای جدید وجود دارد که iLO سیستم عامل Innovation Engine نامعتبر را تشخیص داد


در اینجا نتیجه است


منبع تغذیه 1:


منبع تغذیه 2:


آیا سیستم عامل iLO نامعتبر Innovation Engine تشخیص داده شده است به این معنی که مشکلی در سیستم عامل وجود دارد؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/ProLiant-Servers-ML-DL-SL/hp-proliant-dl360-g10-won-t-boot/m-p/7171603#M178636