پاسخ: HP Proliant DL360G10 بوت نمی شود

به نظر می رسد که بین مادربرد و شاسی فاصله کوتاهی وجود دارد، مادربرد را بیرون بیاورید و در بیرون (روی جعبه حرارتی/قهوه ای) غیر هادی نگه دارید و وضعیت را بررسی کنید. متشکرم

 

من یک کارمند HPE نیستم، پیام من اشتباه خواهد بود

رانجیت کومار

TA- کنیا
منبع: https://community.hpe.com/t5/ProLiant-Servers-ML-DL-SL/hp-proliant-dl360-g10-won-t-boot/m-p/7170981#M178578