پاسخ: HP SUM – خودیابی VC ناموفق بود

سلام،


 


لازم نیست لپ تاپ در یک شبکه باشد.


اگر بتوانیم از VPN/RDP برای سرور/محفظه راه دور استفاده کنیم، hpsum باید با موفقیت اجرا شود.


 


با تشکر.
منبع: https://community.hpe.com/t5/BladeSystem-General/HP-SUM-VC-self-discovery-failed/m-p/7173352#M22961