پاسخ: HP UX11.11 نمی تواند هسته را کامپایل کنداستیون عزیز،

یک بار دیگر از علاقه و همکاری شما بسیار سپاسگزارم. من دوباره به این کار برگشته ام و اکنون می توانم دوباره به سرور دسترسی داشته باشم.

مشکلی که دارم اینه که تمام سی دی رام هام از اینترنت دانلود شده پس قابل بوت نیستن. این دلیلی است که من نمی توانم یک نصب تمیز جدید انجام دهم.

با استفاده از نوار می‌توانم یک بوت‌پذیر HD جدید با HP UX 11.11 ایجاد کنم، اما بسیاری از فایل‌ها از بین رفته باشند. با دستور زیر می‌توانید تمام فایل‌های مورد نیاز خود را مجدداً نصب کنید:

#swinstall -s /cdrom

وقتی این کار را انجام می دهم، این صفحه را دارم:

┌ === نصب SD – انتخاب نرم افزار (OMN01) (1) ┐
│نمایش فایل گزینه ها اقدامات راهنما │
│ │ تغییر گزینه ها … │LK برای کمک به صفحه کلید. │
│منبع: OM│ ────────────────── │ │
│هدف: O│ Refresh List │ │
│ └───────────── ───────
│فقط نرم افزار سازگار با هدف برای انتخاب در دسترس است. │
│¡************************الم ───────────────────
│برترین (بسته ها و محصولات) 0 از 19 انتخاب شده│
│¡************************الم ───────────────────
│ علامت گذاری شده است؟ اطلاعات ویرایش نام │
│┌¡***********************الم ──────────────────
││ B9901AA -> A.03.05.05 HP IPFilter 3.5alpha5 ^ │
││ Base-VXVM -> B.03.50.5 Base VERITAS Volume Mana │
││ CDE-ChineseS -> B.11.11 چینی ساده شده CDE E │
││ CDE-ChineseT -> B.11.11 CDE سنتی چینی │
││ CDE-English -> B.11.11 انگلیسی CDE Environment │
││ CDE-French -> B.11.11 فرانسه CDE Environment │
││ CDE-German -> B.11.11 آلمان CDE Environment │
││ CDE-Italian -> B.11.11 ایتالیایی CDE Environment │
││ CDE-Japanese -> B.11.11 Japanese CDE Environment v │
│└< >┘ │
│ │
└¡************************الم ───────────────────

اگر به منوی گزینه -> تغییر گزینه بروید، باید این تنظیمات دیگر را انتخاب کنید:

┌ === نصب SD – انتخاب نرم افزار (OMN01) (1) ┐
│نمایش فایل ┌ گزینه ها (OMN01) ┐ راهنما │
│ │ │ │
│منبع: OM│ [X] مسیر هدف را ایجاد کنید اگر قبلاً وجود ندارد │ │
│هدف: O│ [X] نصب فایل سیستم ها در /etc/fstab یا /etc/checklist │ │
│ │ [X] حتی اگر همان نسخه │ │ وجود داشته باشد، مجموعه فایل ها را دوباره نصب کنید
│فقط نرم افزار│ [X] فایل‌ها را مجدداً نصب کنید، حتی اگر همان فایل‌ها قبلاً وجود داشته باشد │. │
│──────────│ [X] هنگام بررسی یکسان بودن فایل │───────────│ از checksum استفاده کنید
│بالا (Bundl│ [ ] فشرده سازی فایل ها در حین انتقال │19 انتخاب شده│
│──────────│ [ ] اجازه ایجاد چندین نسخه │───────────│
│ علامت گذاری شده است؟ │ [ ] به تعویق انداختن پیکربندی │ │
│┌─────────│ [ ] فعال کردن بازیابی خودکار محصول برای خطاهای بارگذاری │─────────┐ │
││ │ [ ] همه اهداف برای حل منبع به صورت محلی │lpha5 ^ │
││ │ [ ] اجازه نصب نسخه پایین تر از │ume Mana │ فعلی
││ │ [ ] اجازه نصب نرم افزار ناسازگار │se CDE E │
││ │ [ ] انتخاب خودکار وابستگی ها هنگام علامت گذاری نرم افزار │ese CDE │
││ │ [ ] خطاهای تحلیل وابستگی را در agent │ronment │ اعمال کنید
││ │ [X] اجرای شکست های اسکریپت │ onment │
││ │ [X] اجرای خطاهای تجزیه و تحلیل فضای دیسک │onment │
││ │ [X] فایل‌هایی را که با وصله جایگزین شده‌اند ذخیره کنید تا بعداً │ronment │ بازگردید
││ │─────────────────────────────────────────────── ────────│آهن v │
│└< │ [ OK ] [ Cancel ] [ Help ] │ >┘ │
│ └──────────────────────────────────────────────── ───────┘ │
└¡************************الم ───────────────────

اکنون باید منوی View -> Change software view -> Start with products را انتخاب کنید

سپس مشکل اصلی من دسترسی به تمام فایل های “*.h” داخل سی دی رام است. به عنوان مثال، اگر بخواهم #cat xsub.h را در داخل سی دی رام انجام دهم، این را دارم:

# cat ./netscapedirsvr6/nds-nsperl/var/opt/netscape/servers/lib/nsperl5.005_03/lib/pa-risc2.0-thread/core/xsub.h
C▒=▒Xks▒F▒~ō▒0▒J▒▒f▒ۑe▒▒V@#▒”O▒a▒▒▒”▒4▒sa+KG▒$x▒9g▒h”{X▒ ▒▒A▒i)▒▒▒▒▒p▒G{▒▒▒▒▒▒X▒▒▒▒(▒
Ӊn▒▒eXws▒▒k▒▒m\▒M▒▒▒Nre*▒y▒$▒}T▒▒▒▒
▒▒▒)▒韁▒1▒c▒|▒,n▒|▒▒▒)▒▒▒!r▒G▒m▒$X▒▒▒
^▒#0OFуVJ▒▒▒ʼ▒▒’▒▒^▒▒$▒D
▒▒▒▒▒␤▒─▒£”)▒H▒▒’▒≠▒▒،▒▒─▒▒▒▒─▒▒▒▒└▒”▒≥*▒▒[a▒#�▒۳Ьۅ▒z[▒▒1▒▒mZ▒▒▒톥z▒q▒▒;▒?<▒▒[�ײ▒▒▒R▒Ƶ5▒r0x33▒▒▒æq▒$▒”▒t[@▒}▒(▒
▒▒)+▒▒%.▒└▒A▒▒▒6▒1▒▒P▒▒▒▒O▒ͽ
▒▒▒▒▒▒▒│V└▒▒>▒I(▒▒▒
▒┴▒▒≤▒▒▒➤▒▒▒▒H▒=R▒˥▒=R▒▒▒8<▒.▒P▒H▒▒▒q▒▒b;%▒▒;H▒~XJ▒0▒▒▒>▒▒ɾT▒▒ݺ2▒,)▒Qת▒┼▒▒]▒π▒▒➤.G▒!│▒▒▒!▒▒▒Lπ▒-L▒K4▒:▒┘̾0
┐▒6▒▒ ➤▒✔.▒TD␋^▒▒▒␋:ĶS▒▒▒>8▒▒▒Y▒▒▒(J6[▒⎽0K┌
┌▒▒”▒▒▒£▒
▒▒~▒D▒▒▒⎼▒ȷ␋▒6N▒$)▒”⎽R⎻▒π4ʥ≤▒┌▒▒E▒ ±B D┤▒▒W▒▒ ړ▒ˏ▒▒N┤Z▒J+▒£▒│ ?▒”✘▒:?;π▒U▒Q9?l▒æ▒C,▒▒dfj4▒▒0]▒+▒▒▒+▒2K▒Fa؟▒▒UI/▒▒▒▒~▒▒=kU▒&▒’▒eL▒▒M
k▒kJ▒
▒▒▒t▒▒I▒|▒8▒41H֟<▒▒w
G6 ▒]▒▒)▒▒=TY▒P▒▒▒~j]▒▒?`▒▒▒`▒▒f?52<;▒!▒4▒ǚ^I▒
▒▒▒!▒▒u,x=Vז▒J׺~N’▒▒▒mgi]P▒$▒{e▒▒▒N̟⎻▒”▒X
▒─▒
▒▒OcN܋S ▒E▒^▒]▒▒I▒~ $Ѐ▒;E▒6▒▒▒▒0▒▒▒q\▒▒▒▒▒▒q\▒▒Mi▒p▒▒▒▒p▒▒)▒▒▒~ $Ѐ▒;
▒4▒AG▒▒H▒▒▒▒\▒g▒▒⎻▒▒▒Y▒▒▒5%─␌▒P▒Q≥▒▒▒▒Q≥▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒⎻ ▒▒▒▒▒▒▒┤8▒┬▒£I▒➤
┼*▒▒°ό▒✔▒▒O▒▒┌➤␋4▒▒▒&▒▒▒▒”▒•␌▒▒▒T▒▒▒▒▒T▒▒▒▒▒ ⎼└-256␌⎺┌⎺⎼▒➤▒▒▒⎼▒£▒▒3H▒?ʕ▒▒:➤▒▒?
=P▒┌▒▒▒┘▒H▒▒\▒▒5▒N▒✘⎼˾▒▒%W▒▒W5B4O▒P⎼˔Ğ$▒6▒▐▒▒V= ⎼␌.£▒”▒▒D▒&⎼✘ B▒▒+▒9▒▒3 ▒G▒; ▒<▒G▒}▒▒W▒▒7pA▒xterm-256color▒ۍC▒▒ۑ؟[▒▒\▒▒▒▒w▒▒▒a▒ɳ▒▒:▒r▒d~▒<▒G▒}▒▒W▒▒7pA▒xterm-256color▒ۍC▒▒ߑ?
)▒~▒💰W&▒▒Ƭ▒▒▒w▒-▒▒
▒q▒▒▒@▒▒▒X#▒▒R:7▒Z▒ḥ▒P▒▒▒OB▒V▒TQ8▒N▒# xterm-256colorxterm-256colorxterm-25

اگر همین کار را در هر «*.h» دیگری در داخل HD انجام دهم، برای مثال، متنی دارم:

# cat /usr/conf/space.hd/core-hpux.h
/* @(#) core-hpux.h $تاریخ: 2004/02/04 17:28:52 $بازبینی: r11.11/1 PATCH_11.11 (PHKL_30307) */
/*
* BEGIN_DESC
*
* فایل:
* common/space_LP64/core-hpux.h $Revision: $
*
*هدف:
* تعاریف پارامترهای قابل تنظیم سیستم اصلی.
*
* طبقه بندی: تقاضای سازگاری انتشار تا انتشار:
* هسته خصوصی هیچکدام
*
* هدر BE: خیر
*
* ارسال شده: بله
* /usr/conf/space.hd/core-hpux.h
*
* توجه داشته باشید:
* این فایل هدر حاوی اطلاعات مختص به داخلی است
* پیاده سازی HP-UX. محتویات این فایل هدر
* بدون اطلاع قبلی قابل تغییر هستند. چنین تغییراتی ممکن است تأثیر بگذارد
* کد منبع، کد شی، یا سازگاری باینری بین
* نسخه های HP-UX. کدی که از نمادهای موجود در داخل استفاده می کند
* این فایل هدر ذاتاً غیر قابل حمل است (حتی بین HP-UX
* پیاده سازی ها).
*
* END_DESC
*/


#ifndef _MACHINE_SPACE_INCLUDED /* امکان گنجاندن چندگانه */
#define _MACHINE_SPACE_INCLUDED

 

به همین دلیل است که من نمی توانم سیستم عامل را دوباره نصب کنم و نمی توانم به فایل های “*.h” داخل سی دی رام دسترسی داشته باشم.

برچسب CD-ROM این متن را دارد: “نرم افزار روی این دیسک ایمن است و به یک کلمه رمز نیاز دارد”.

می ترسم برای دسترسی به اطلاعات کامل مجبور باشم مقداری “کد” معرفی کنم.

آیا کسی کلمه رمز معتبری برای این سی دی رام ها می داند؟

پیشاپیش از شما بسیار سپاسگزارم

لوئیس
منبع: https://community.hpe.com/t5/System-Administration/HP-UX11-11-cannot-compile-kernel/m-p/7173122#M491739